4 ay önce
4 ay önce

Rekabet Kurumu’ndan İlaç Şirketlerine Zamanı Ceza

Rekabet Kurumu; İsviçre kökenli fazlaca uluslu ilaç şirketi Roche ve tekrardan İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis’e Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. hususunu ihlal ettikleri nedeni öne sürülerek zamanı bir para cezası kesti.

Bahisle ilgili olarak Rekabet Kurumu’ndan meydana getirilen açıklamaya nazaran Novartis Esenlik Gıda ve Ziraat Eserleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 165,5 milyon TL, Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye ise 113 milyon TL yönetimsel para cezası verildi.

Rekabet Kurumu’nun kelam mevzusu yönetimsel para cezası ile ilgili yapmış olduğu izahat şu halde:

“Novartis Esenlik Gıda ve Ziraat Eserleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha kıymetli olan Lucentis’in kullanımını yaygınlaştırmak gayesiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. hususunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm kanıt, informasyon ve dokümanlar, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve kelamlı müdafa toplantısındaki açıklamalar kıymetlendirilerek, 21.01.2021 tarihinde meydana getirilen Rekabet Şurası toplantısında 21-04/52-21 sayı ile aşağıdaki kati karar alınmıştır:

1) Novartis Esenlik Gıda ve Ziraat Eserleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. unsurunu ihlal ettiklerine OYBİRLİĞİ ile

2) Bundan dolayı, 4054 sayılı Kanun’un 16. hususunun üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Muahede, Uyumlu Aksiyon ve Kararlar ile Hakim Durumun Berbata Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına Ilişik Yönetmelik”in 5. hususunun birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi kararları uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Konsey tarafınca belirlenen senelik gayri safi gelirleri üstünden

– Novartis Esenlik Gıda ve Ziraat Eserleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 165.464.716,48 TL,

– Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye 112.972.552,65 TL

yönetimsel para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile,

gerekçeli kararın bildirisinden itibaren 60 gün içinde Ankara Yönetim Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak suretiyle, karar verilmiştir.”

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. hususunda hangi sözler yer ediniyor?

“Belirli bir mal veya hizmet piyasasında direkt veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da engelleme maksadını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veyahut doğurabilecek özellikte olan teşebbüsler ortası muahedeler, uyumlu aksiyonlar ve girişim birliklerinin bu cins karar ve hareketleri hukuka muhalif ve yasaktır.”

Kaynak: Webtekno

Etiketler :
Paylaşın

Sponsor