4 ay önce
4 ay önce

Zelzele vergisi olarak malum ‘Hususi İrtibat Vergisi’ yüzde 10’a yükseltildi

1999 senesinde yaşanmış olan Marmara Depremi’nden sonrasında süreksiz olarak haya geçirilen, zelzele vergisi olarak da malum Hususi İrtibat Vergisi (ÖİV) 2003 senesinde kalıcı hale getirilmişti.

Yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV bugün Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Cumhurbaşkanlığı sonucu ise yüzde 10’a yükseltildi. Kararda “13/7/1956 tarihindeki ve 6802 sayılı Harcama Vergileri Kanununun 39 uncu hususunun birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar %10 olarak uygulanır” tabirleri yer aldı. Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu açıklandı.

Bahsi geçen 39. Unsur’un içinde ne olduğu şu şekilde:

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Informasyon Teknolojileri ve İrtibat Kurumuyla misyon veya ayrıcalık mukavelesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Komünikasyon Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yöntemiyle yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üstünden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri haricinde, vazife mukavelesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge konumlarının hakları, idaresi ve işletme yetkisine haiz olanlar hariç);

  • a) Her nevi taşınabilir elektronik iletişim işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli çizgilere yüklemeler için meydana getirilen satışlar dâhil) tesis, periyot, nakil ve iletişim hizmetleri % 7,5,
  • b) Radyo ve tv yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5,
  • c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, kablosuz ve taşınabilir web servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5,
  • d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen başka elektronik iletişim hizmetleri % 7,5

Oranında hususi bağlantı vergisine tâbidir.

Bugün Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Cumhurbaşkanlığı karari ile kelam mevzusu unsurlardaki oranlar artık yüzde 10 olarak uygulanacak.

Kaynak: Donanimhaber

Etiketler :
Paylaşın

Sponsor